Advies brandveiligheid

Het brandveiligheidsniveau in een gebouw is in hoge mate afhankelijk van alle aanwezige Bouwkundige -, Installatietechnische – en Organisatorische voorzieningen, ook wel BIO-maatregelen genoemd. Juist door het goed op elkaar afstemmen van alle BIO-maatregelen kan een zo hoog mogelijk brandveiligheidsniveau worden bereikt. Immers het hebben van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie heeft alleen zin wanneer de aanwezigen weten hoe ze op een alarmsignaal moeten reageren en wanneer zij kunnen beschikken over voldoende herkenbare vluchtroutes die vrij zijn van obstakels en over (vlucht)deuren die niet zijn afgesloten of eenvoudig te ontgrendelen zijn. Daarbij is het van groot belang dat een brand zich niet snel kan uitbreiden en dat rook zich niet te makkelijk kan verspreiden.

In Nederland is brandveiligheid in gebouwen aan strenge regels gebonden. Dat is natuurlijk niet voor niets, maar het levert soms de nodige uitdagingen op om aan al deze regels te kunnen (blijven) voldoen. De minimum eisen waaraan een bouwwerk moet voldoen zijn vastgelegd in het bouwbesluit (de wet). Door het juist afstemmen van alle BIO-maatregelen kan op een zo efficiënt mogelijke wijze aan alle wettelijke eisen worden voldaan. Het bouwbesluit beperkt zich in geval van een brand echter tot twee hoofddoelen. Namelijk:

  1. Het voorkomen van slachtoffers door het vergroten van de vluchtveiligheid.
  2. Voorkomen dat een brand zich uitbreidt naar een ander perceel door brandoverslag.

In bepaalde situaties is het wenselijk of vereist om bovenop de minimum eisen uit de wet nog iets extra’s te doen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer u zelf aanvullende eisen heeft in relatie tot de bedrijfscontinuïteit of wanneer een verzekeraar aanvullende eisen stelt. Ondanks dat het wettelijk niet altijd verplicht is, kan met een geringe extra investering vaak een behoorlijk resultaat worden geboekt wanneer het gaat om het uiteindelijke brandveiligheidsniveau. Het is de ruime blik op brandveiligheid waarmee wij ons weten te onderscheiden en waarmee wij u op een goed doordachte manier kunnen ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes. Wij werken hierbij volledig merkonafhankelijk en hebben geen enkel ander belang dan het geven van het beste advies dat zorgvuldig is afgestemd op uw specifieke situatie.