Over ons

Met ruim 20 jaar ervaring is PrevenToday brandveiligheidsadvies en beheer een betrouwbare partner voor al uw vraagstukken op het gebied van brandveiligheid en brandveiligheidsvoorzieningen.

Brandveiligheid begint en eindigt niet met het plaatsen van enkele rookmelders, maar gaat om veel meer dan dat. U kunt daarbij denken aan:

  • een correcte brandcompartimentering;
  • de beschikbaarheid van voldoende vrij toegankelijke vluchtmogelijkheden;
  • voldoende (nood)verlichting;
  • een eenduidige vluchtrouteaanduiding;
  • de beschikbaarheid en bereikbaarheid van voldoende goedgekeurde blusmiddelen;
  • een op uw organisatie afgestemd en actueel ontruimingsplan, en
  • misschien wel het belangrijkste van alles: het bewustzijn van de mogelijke gevaren bij brand en de verantwoordelijkheid om hierop voorbereid te zijn en te blijven.

PrevenToday richt zich in het bijzonder op gebouweigenaren en -gebruikers, woningbouwverenigingen, verenigingen van eigenaren, adviesbureaus, branddetectiebedrijven, installatiebedrijven, inspectie instellingen en opleidingsinstanties die voor een korte of langere termijn (extra) expertise nodig hebben of ondersteuning zoeken op het vakgebied brandveiligheid in de breedste zin van het woord. Dit alles met maar één doelstelling: een brandveilige omgeving voor iedereen binnen de bestaande bouw en nieuwbouw.