Certificeringstrajecten

In veel gevallen dient een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie na oplevering gecertificeerd te worden. Hiervoor dient een inspectie plaats te vinden die door een, door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerde, inspectie-instelling wordt uitgevoerd. Het is ten zeerste aan te bevelen dat daarbij iemand aanwezig is die voldoende kennis heeft van brandveiligheid en brandveiligheidsvoorzieningen en van vigerende wet- en regelgeving. Dit om er zeker van te zijn dat door alle betrokken partijen de juiste interpretaties worden genomen. Om hoge (her-)inspectiekosten te voorkomen kan het zeker voor grote en complexe installaties interessant zijn om deze tijdens de installatiefase en vooruitlopend op de daadwerkelijke inspectie te laten controleren. Zo worden eventuele afwijkingen tijdig ontdekt en kunnen er nog voordat de inspectie plaatsvindt corrigerende maatregelen worden genomen. Wij zijn, met de kennis en ervaring die we hebben, goed in staat om uw volledige certificeringstraject te begeleiden.