Opstellen van documenten BMI/OAI

Om te komen tot een adequate brandbeveiliging voor uw gebouw worden vaak installaties vereist, zoals een brandmeldinstallatie en een ontruimingsalarminstallatie. Waaraan deze installaties moeten voldoen is afhankelijk van de gebruiksfunctie, de gebruiksoppervlakte en de hoogte van het gebouw. Alvorens een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie te kunnen realiseren dienen de eisen en uitgangspunten te worden bepaald en te worden vastgelegd in een Programma van Eisen (PvE). Om een Programma van Eisen op te stellen is kennis vereist van alle relevante wet- en regelgeving. Daarnaast dient men te beschikken over specifieke vakkennis en productkennis. Door de jaren heen hebben wij ruime ervaring opgedaan met de realisatie van grote en kleine brandbeveiligingsprojecten binnen verschillende gebruiksfuncties. Daarbij is zeer veel specifieke kennis vergaard. Of het nu gaat om een hotel, zorginstelling, kantoor, winkel, opslag, kinderopvanglocatie, parkeergarage of de (petrochemische) industrie: voor ieder specifieke toepassing kennen wij de meest geschikte installatietechnische oplossing. Dat stelt ons in staat om volledig merkonafhankelijk een Programma van Eisen BMI/OAI op te stellen waarmee het beste resultaat kan worden behaald.

Het Programma van Eisen vormt het ontwerpdocument op basis waarvan men in staat zou moeten zijn om een volledig uitgewerkt systeemontwerp te maken. Een uitgewerkt systeemontwerp bestaat uit een combinatie van een stuurfunctiematrix, een blokschema en projectietekeningen. Wij kunnen op basis van een (al dan niet door ons zelf opgesteld) Programma van Eisen het volledige systeemontwerp voor uw nieuw te realiseren brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie opstellen. Ook kunnen wij in geval van een uitbreiding of verbouwing van uw gebouw een reeds bestaand systeemontwerp toetsen aan de hedendaagse wet- en regelgeving en aanpassen aan de nieuw ontstane situatie. Naast het opstellen van een systeemontwerp kunnen wij ook een onafhankelijke toetsing uitvoeren of met een door andere partijen opgesteld systeemontwerp kan worden voldaan aan de eisen en wensen van alle eisende partijen en belanghebbenden. Belangrijk daarbij is dat wij de markt van producenten en leveranciers over de volle breedte kennen, maar daarmee geen enkele commerciële binding hebben.