Projectbegeleiding

Voor de montage van de tot de brandmeld- en ontruimingsinstallatie behorende componenten en voor de aanleg van alle bekabeling die deze componenten met elkaar verbindt, gelden specifieke kwaliteitseisen en richtlijnen. Hetzelfde geldt voor de inbedrijfstelling, testfase en oplevering van de installaties. Het is om die reden dat er voor iedereen die betrokken is bij de realisatie van dergelijke installaties specifieke opleidingseisen gelden. Niet iedereen is zondermeer in staat om een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie te maken. Na afronding van de werkzaamheden moeten de installaties voldoen aan allerlei (technische) eisen. Om aan te tonen dat de geleverde installatie aan alle eisen voldoet, wordt deze door een door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerde onafhankelijke inspectie-instelling geïnspecteerd. Wanneer er een enkele fout in de installatie zit zal dit nog relatief eenvoudig zijn op te lossen. Anders is dit wanneer er bijvoorbeeld een structurele terugkerende fout is gemaakt tijdens de aanleg. De benodigde extra inspanning, overlast en kosten die dat tot gevolg kan hebben kunnen aanzienlijk zijn. Het succes van een project valt of staat met een projectbegeleiding die tijdig waarneemt, signaleert, communiceert en bijstuurt. Voorkomen is beter dan genezen. Wij hebben veel ervaring met het (bege)leiden van kleine tot zeer grote projecten in diverse omgevingen en kunnen de nodige ondersteuning bieden tijdens de realisatie van uw projecten.